عبارت قسمت
تعداد كل:20

رديف عنوان  
  1   از جفا پرپر شد گل زهرا (زمينه)  
  2   اي اميد آخر ، اي دلدار و دلبر ، يا باب الحوائج (زمينه)  
  3   با حال خسته گوشه زندان چه مي كشيد (غزل مرثيه)  
  4   باب المراد عالم به روي دوش غلامان (واحد)  
  5   بر جبين آسمان آثار غم پيدا شده ( سنگين)  
  6   بيقرارم ، بيقرارم (زمينه)  
  7   پشت ميله ي زندونم (زمينه)  
  8   روي لبهات چقد آهه (سنگين)  
  9   سي ساله غم تو سينمه (سنگين)  
  10   صداي يا ربنا مياد (سنگين)  
  11   غربت و گريه و اشك و ماتم (سنگين)  
  12   غريب آقا (زمينه)  
  13   غريبم من واي (سنگين)  
  14   غل و زنجير به پا ، نيست رمق در تن و جانش (زمينه)  
  15   قسم به كربلا ، قسم به قتلگاه (زمينه)  
  16   كنج زندان بلا به غم اسيري (سنگين)  
  17   گنبد زيباتو عشقه ، يا موسي بن جعفر (شور)  
  18   ندارد هيچكس در اين دل زندان نشان از من (سنگين)  
  19   نفرين به ضربه اي كه نماز مرا شكست (سنگين)  
  20   نگاه خسته اتان ماتمي به دل انداخت (زمينه)