تفسير قرآن مجيد از زبان امام كاظم (ع)


امام هفتم، با كلمات حكمت آميز و بيانات منطقي و عقلي بسيار آموزنده اشتهار دارد سخن معروفي از آن بزرگوار نقل شده است كه مي تواند رأس حكمت شمرد جائي كه به هشام يكي از ياران صميمي خود مي فرمايد: «لو كان في يدك جوزة و قال الناس: لؤلؤة ما كان ينفعك و أنت تعلم أنها جوزة، و لو كان في يدك لؤلؤة و قال الناس انها جوزه، ما كان يضرك و انت تعلم انها لؤلؤة».اگر گردوي در دستت بوده باشد و عموم مردم بگويند لؤلؤ است سودي به حال تو نخواهد داشت در صورتي كه كه تو خود مي داني آن گردو است و اگر لؤلؤئي در دستت باشد و همهء مردم بگويند: «گردو» است باز زياني به حالت نخواهد داشت در صورتي كه مي داني لؤلؤ است». (1)شما مي توانيد دختر خود را به ازدواج او (پيامبر) درآوريد ولي من شرعا چنين اجازه و رخصتي را ندارم چون او پدر و و الد من است نه پدر و و الد توهم اكنون چند مورد از تفسير قرآن مجيد آن بزرگوار را مي آوريم:1. بشارت به صاحبان عقل و انديشه قال (عليه السلام) في و صية مفصلة لهشام:«ان الله تبارك و تعالي تبشر اهل العقل و الفهم في كتابه: فقال: * (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب) *. (2)امام موسي بن جعفر (عليه السلام) در طليعه و صيتنامه مفصلي كه به يكي از ياران خود به نام هشام دارد مي فرمايد خداوند متعال به صاحبان انديشه و خرد در قرآن كريم بشارت داده است و فرموده است: «بشارت بده به بندگان من، آنان كه گفتار را مي شوند پس از بهترين آنها پيروي و تبعيت مي كنند آنان صاحبان خرد و انديشه هستند».2. در برخورد با هارون الرشيدامام موسي بن جعفر (عليه السلام) همواره برخورد فكري و سياسي با هارون الرشيد داشت به حدي كه جان عزيز خود را نيز در مبارزه با ستمگر و ستم، فدا و تقديم حقيقت نمود امام (عليه السلام) در يكي از اين برخوردها با هارون گفتگوئي دارد كه در آن جلسه بيشترين استناد امام به آيات و كلمات نوراني قرآن مجيد بوده است ما فرازي از آن سخنان را در زير مي آوريم.هارون: در اين مورد كه چرا عباس جد بزرگ عباسيان نتوانست از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) ارث ببرد و هيچ ولايت و سرپرستي نداشت چه دليلي داريد ؟امام (عليه السلام) در پاسخ فرمود: در مورد عدم توارث عباس به آيه شريفه اي استناد جستند كه مي فرمايد: آنان كه ايمان آورده اند ولي هجرت به مدينه انجام ندادند تا هجرت ننمايند درباره و لايت و سرپرستي آنان، هيچ تعهدي نداري»(3) عباس نيز از افرادي بود كه هجرت ننموده بود.هارون گفت: شما به چه عنوان به خواص و عوام اجازه داديد كه شما را به رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نسبت دهند و شما را به عنوان فرزندان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) بخوانند در صورتي كه شما فرزندان علي (عليه السلام) هستيد و افراد به پدر نسبت داده مي شود نه به مادر چون مادر حكم ظرف و لادت را دارد و رسول خدا (صلي الله عليه و آله) جد و نياي بزرگ شما از ناحيه مادر است نه آنكه پدر شما بوده باشد.امام (عليه السلام) در پاسخ فرمودند: من اكنون سوالي از شما دارم و آن اينست اگر پيامبر اسلام سر از قبر بردارد و از دختر شما خواستگاري نمايد آيا شرعا مي توانيد درخواست او را بپذيريد يا نه ؟عيسي (عليه السلام) پدر نداشت ولي خداوند او را بواسطه مريم به نسل انبياء و پيامبران پيشين داوود، سليمان و ... پيوست داده است و همچنان ما را نيز از ناحيهء مادرمان فاطمه (عليها السلام) به نسل پيامبر اسلام رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ملحق و پيوست داده است- هارون: سبحان الله ! چرا نپذيرم بلكه با پذيرفتن آن بر عرب و عجم و قريش و غيره نيز افتخار و مباهات مي نمايم كه چنين دامادي پيدا كرده ام.- امام (عليه السلام) بسيار خوب. شما مي توانيد دختر خود را به ازدواج او درآوريد ولي من شرعا چنين اجازه و رخصتي را ندارم چون او پدر و و الد من است نه پدر و و الد تو.- هارون: شما مي گوئيد ما از نسل و ذريهء رسول خدائيم در صورتي كه پيامبر اسلام ذريه و نسلي نداشته است و پس از خود فرزند ذكوري باقي نگذاشته است نسل و ذريه از پسر است نه از دختر، شما كه از فرزندان دختري او هستيد نه پسري.- امام (عليه السلام) آيه شريفه * (و من ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسي و زكريا و يحيي و عيسي و إلياس) * را تلاوت نمود و پرسيد آيا پدر عيسي كي بود... ؟

امام كاظم عليه السلام- هارون: عيسي كه پدر نداشت.- امام (عليه السلام): درست است عيسي (عليه السلام) پدر نداشت ولي خداوند او را بواسطه مريم به نسل انبياء و پيامبران پيشين داوود، سليمان و ... پيوست داده است و همچنان ما را نيز از ناحيهء مادرمان فاطمه (عليها السلام) به نسل پيامبر اسلام رسول خدا (صلي الله عليه و آله) ملحق و پيوست داده است(4) .استناد به آيه مباهلهآنگاه امام (عليه السلام) افزود مي خواهي چيز ديگري را بيافزايم ؟هارون گفت: خوب بياور !امام فرمودند خداوند متعال در آيه شريفه آل عمران مي فرمايد: «ممن حاجك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم، و نسائكم، و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الكاذبين». (5)اين آيه در داستان مباهله نجران با پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) نازل گرديده است و كسي ادعا نكرده است كه پيامبر خدا زير عبا به هنگام مباهله جز: علي بن ابيطالب، فاطمه و حسنين (عليه السلام) را وارد كرده باشد پس تأويل كلام الهي در مورد «أبنائنا»: حسن و حسين (عليها السلام) و «نسائنا»: فاطمه زهرا (س) و «أنفسنا»: علي بن ابيطالب (عليه السلام) مي باشدمهدي خليفه عباسي از امام موسي بن جعفر (عليه السلام) در مورد «خمير» پرسيدند: آيا در كتاب خدا حرام شده است ؟ در صورتي كه مردم نهي از خمر را مي شناسند ولي تحريم آن را نمي شناسند ؟امام (عليه السلام) فرمودند: بلي خمر در كتاب خدا هم تحريم شده است.علاوه بر آن علماء اجماع نمودهاند كه جبرئيل در روز «أحد» به پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) گفت اين فداكاري مواساة و از خود گذشتگي از علي استپيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود: چون او از من و من هم از اويمجبرئيل گفت من هم از شما دو نفر مي باشمسپس جبرئيل گفت: «لاسيف الا ذوالفقار و لافتي إلا علي»آن چنان كه خداوند متعال خليل خود را با كلمه «فتي» تعريف كرده است جائي كه در داستان شكستن بتهاي ستاره پرستان مي فرمايد: «فتي يذكرهم يقال له ابراهيم (6)ما پسر عموهاي شما خليفه به گفتار جبرئيل افتخار مي كنيم كه او هم از ما است».هارون گفت: بسيار خوب گفتي آيا حوائجي داري كه به من بيان نمايي ؟امام (عليه السلام) فرمودند: نخستين حاجت من آنست كه به پسر عمويت اجازه و رخصت دهي كه به حرم جدش (مدينه) و به سوي خانوادهء خود برگردد ؟هارون گفت: عيب ندارد بنگريم كه انشاء الله مي شود.روايت شده است پس از اين ماجرا او را به سندي بن شاهك تحويل داد و گمان آنست كه پس از آن تاريخ پيش او وفات يافت. (7)

تشويق به تلاوت قرآنشيخ مفيد در «ارشاد» نقل مي كند: مردم از امام موسي بن جعفر (عليه السلام) فراوان روايت كرده اند او فقيه ترين مردم عصر، و حافظ ترين مردم نسبت به قرآن و زيبا آوازترين مردم نسبت به قرائت قرآن بود او با حزن و اندوه قرآن تلاوت مي كرد و شنوندگان آواي قرآن او به گريه مي افتادند مردم مدينه او را «زين المتهجدين» مي ناميدند (8)و كافي نقل نموده است: امام بارها مي فرمود: درجات و مراتب بهشت بر حسب شمارش آيات قرآني است گفته مي شود قرآن بخوان بالاتر برو پس او قرآن مي خواند و بالاتر مي رود». (9)مال كثير چه قدر است ؟از آن حضرت در مورد فردي سوال كردند كه نذر كرده است: «به خدا اموال كثيري را تصدق خواهم نمود» چه مقداري صدقه دهد ؟امام (عليه السلام) در پاسخ فرمودند: اگر فردي كه سوگند ياد كرده است صاحب گوسفند باشد پس مي بايست 84 رأس گوسفند اگر داراي شتر است 84 نفر شتر و اگر صاحب دراهم و پول است پس 84 درهم بپردازد. چون خداوند متعال فرموده است: «ولقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين» (10) مواطن مورد تأييد رسول خدا كه پيش از نزول اين آيه شمرده اند پس 84 موطن و مورد بوده است. (11)

ولادت امام موسي كاظم عليه السلامحرمت خميرعلي بن يقطين گويد: مهدي خليفه عباسي از امام موسي بن جعفر (عليه السلام) در مورد «خمير» پرسيدند: آيا در كتاب خدا حرام شده است ؟ در صورتي كه مردم نهي از خمر را مي شناسند ولي تحريم آن را نمي شناسند ؟امام (عليه السلام) فرمودند: بلي خمر در كتاب خدا هم تحريم شده است.مهدي پرسيد: در كدام آيه از آيات الهي اي ابوالحسن ؟امام (عليه السلام) فرمودند در آيه شريفه «انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الأثم و البغي به غير الحق» (12) مقصود از «ما ظهر منها» آن زناي آشكار است كه زناكاران عهد جاهليت بر سر دربها پرچم مي افراشتند. و مقصود از «ما بطن» ازدواج با همسران پدران مي باشد كه در جاهليت پس از مرگ پدر، پسران با آنان ازدواج مي كردند و مقصود از «إثم» خود خمر و شراب مي باشد جائي كه خداوند متعال در جايگاه ديگري از قرآن مي فرمايد: «يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير» (13) إثم در كتاب خدا خمر و ميسر مي باشد و اثم آنها بيشتر از نفع آنها است.مهدي به علي بن يقطين گفت: اين يك فتواي هاشمي است.علي بن يقطين گفت: آري راست مي گويي و شكر خدا را كه اين علم و دانش را از شما اهل بيت بيرون نبرده است.مهدي گفت: راست گفتي اي رافضي ! (14)

***

1. تحف العقول ص 386 چاپ نصرتي قم.2. . انفال آيه 72.3. 1. انعام آيه 844. معادن الحكمة ج 2، ص 144 – 1465. آل عمران آيه 61.6. انبياء آيه 60.7. عيون اخبار الرضا ص 81، معادن الحكمه ج 2، ص 146، قابل توجه است كه در كتاب «معادن الحكمة» ج 2، علم الهدي (متوفي 1115) تعداد نامه از نامه هاي موسي بن جعفر (عليها السلام) را آورده است.8. ارشاد مفيد ص 279، چاپ دار الكتب الاسلامية 1377.9. اصول كافي، باب قرائت قرآن.10. سوره توبه آيه 2.11. بحار الأنوار ج 11، ص 353.12. سوره اعراف آيه 33.13. سوره بقره آيه 219.