مهدويت در كلام امام كاظم (ع)


امام كاظم(ع) در فرمايشات خود به تبيين ابعاد مختلفي از مساله مهدويت پرداخته اند، به مناسبت ولادت آن حضرت گوشه اي از اين بيانات را در اين نوشتار كوتاه مرور مي كنيم.

زمينه سازي براي انجام ظهور و دولت عدل جهاني يكي از برنامه هاي اصلي اهل بيت (ع) از وجود مقدس پيامبر اكرم (ص) تا امام حسن عسكري بوده است كه به اشكال مختلفي مردم را نسبت به چنين مقاله ي مهم ‘ آگاهي و بشارت مي دادند .امام هفتم حضرت موسي ابن جعفر نيز با بيانات و فرمايشات گوهر بار خويش از ابعاد مختلف مساله مهدويت پرده برداشته و ما را در شناخت هر چه بيشتر آن دوران ياري نموده اند كه به گوشه هايي از آن مي پردازيم .اجراي عدالت اجتماعي در ميان مردم

همه انبياء و اولياء الهي در پي اجرا ي عدالت در ميان جوامع بشري بوده اند و سعي و توان آنان بر اين بوده است كه حقي از كسي ضايع نگردد و جميع بشريت از آب گواراي مساوات و برابري بهره مند گردند . همانگونه كه خداوند متعال عدالت پروري را از دستورات اصلي خود برمي شمارد و مي فرمايد : (( ان الله يامر بالعدل...))(1ِ).يعني خداوند به عدل دستور مي دهد .حضرت مهدي در راس اهداف مقدس خود اين سنت لايتغير الهي را تعقيب مي نمايد و جلوي فزون خواهي سود طلبان و فزوني خواهان را خواهند گرفت . اگر عصري را در پيش داريم كه ثروت هاي خدادادي در دست يك حزب خاص جمع شده است و آنان نيز با اين منابع همگاني با اعمالي چون قتل غارت حمله نظامي‘ ترويج فساد و فحشا ءو ...بشريت را به سوي فقر و عقب ماندگي گسيل مي دهند ‘ ان حضرت با خاتمه دادن به فعاليت چنين مستكبراني زمينه استفاده و بهره

” امام كاظم مي فرمايند : (( هنگامي كه پنجمين امام از اولاد من پنهان شود ‘ براي حفظ دين خود به خدا پناه بريد مبادا كسي دين را از كف شما بربايد ‘ اين فرزند ‘ حضرت مهدي غيبتي دارد كه بعضي از معتقدان به وي از اعتقاد خود برمي گردند . غيبت او امتحاني است كه خداوند بندگان خود را بدان وسيله امتحان مي كند ..)) ... “وري همه ي مردم را از جميع نعمت هاي الهي فراهم مي اورد و زمين را به وسيله عدالت و برابري زنده مي گرداند چنان چه قران كريم مي فرمايد: يحيي الارض بعد موتها))(2ِ) يعني خداوند زمين را بعد از مردن زنده مي گرداند.امام كاظم در مورد اين آيه چنين مي فرمايند : (( اين زنده كردن به اين نيست كه با باران زمين را زنده كند بلكه خداوند مرداني را(حضرت مهدي وياران او) برمي انگيزد تا اصول عدالت را زنده كنند ‘ پس زمين در پرتو عدل زنده مي شود و اجراي عدل و حدود الهي در زمين مفيد تر از چهل روز بارندگي مي باشد ))(2ِ).آزمايش شديد مردم در زمان غيبت

حضرت موسي وقتي از طرف خداوند مامور شد كه به كوه طور برود و چهل روز در آن جا باشد خداوند اين ايام عدم حضور او را يك آزمايش و ابتلائي براي قوم بني اسرائيل قرار داد تا خوبان از بدان شناخته شوند و همين گونه نيز شد و عده اي به دستورات حضرت موسي و هارون (ع) عمل نكردند و گوساله پرست شدند و از راه حق منحرف گرديدند و اين آزمايش الهي در هر زماني وجود دارد چنان چه خداوند متعال مي فرمايد :(( ولنبلوكم شي من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات ..))(4ِ) يعني ما شما را حتما به چيزي مانند گرسنگي ‘ ترس‘ كمبود در جان ومال و ثمرات آزمايش خواهيم كرد .دوران غيبت حضرت مهدي نيز يك ابتلاي بزرگ الهي براي مردم بوِيژه مسلمانان مي باشد و در اين دوران ياران و دوستان واقعي آن حضرت شناخته خواهند شد ‘ كساني كه تهاجمات فرهنگي و اقتصادي دشمن و شياطين انسي و جني در انان هيچ تاثيري ندارد و حتي در محيط هاي آلوده هيچ گاه از راه اسلام ناب محمدي و حقايق قران دست نمي كشند .انان كساني هستند كه با توسل و توجه به امام عصر و اينكه آن امام بزرگوار هميشه مراقب اعمال و رفتار آنهاست ‘ در راه كمال و معنويت قدم برمي دارند و تا جايي كه ممكن باشد فرهنگ مهدويت را به جهان عرضه مي دارند .امام كاظم در توصيف اين آزمايش الهي مي فرمايند : (( هنگامي كه پنجمين

” امام كاظم (ع) در مورد فضيلت انتظار چنين مي فرمايند : (( خوش به حال آن دسته از شيعيان ما كه در غيبت قائم ما چنگ به دوستي ما زده و بر محبت ما ثابت مي مانند و از دشمنان ما بيزاري مي جويند ‘ آنها از ما وما از آنها هستيم ...خوشا به حال ان ها ‘ به خدا قسم آن ها در قيامت در درجه ي ما خواهند بود))... “امام از اولاد من پنهان شود ‘ براي حفظ دين خود به خدا پناه بريد مبادا كسي دين را از كف شما بربايد ‘ اين فرزند ‘ حضرت مهدي غيبتي دارد كه بعضي از معتقدان به وي از اعتقاد خود برمي گردند . غيبت او امتحاني است كه خداوند بندگان خود را بدان وسيله امتحان مي كند ..))(5ِ)مقام والاي منتظران ظهور

يكي ازصفات خوب و شايسته بندگان خالص خداوند ‘ اميدواري به رحمت و فيض الهي است و اين كه در حساس ترين و سخت ترين شرايط نيز از لطف الهي غافل نشوند ‘ حضرت يعقوب(ع) در سفارشي به فرزندان خود كه از يافتن حضرت يوسف نااميد شده بودند آن ها را اميدوار رحمت خدا مي كند و از آنان مي خواهد كه هيچ گاه از رحمت خداوند نا اميد نشوند :(( يا بني اذهبوا فتحسوا من يوسف و اخيه و لا تيا سوا من روح الله انه لايياس من روح الله الا القوم الكافرون))(6ِ).يعني اي فرزندان من برويد و دوباره يوسف و بنيامين (ع) را جستجو كنيد و از رحمت خدا نا اميد نشويد زيرا هركس از رحمت الهي نا اميد شود از جمله كافران است . دوستان واقعي امام زمان (ع) به خوبي مي دانند كه دولت ظلم و جور روزي به سر خواهد آمد و دست حضرت مهدي هميشه بر سر شيعيان و دوستان او مي باشد و شبانه روز منتظر ظهور ان حضرت بزرگوار هستند .آنان محبت و مودت اهل بيت را هيچ گاه از دست نمي دهندو به قول پيامبر اسلام (ص) كه مي فرمايد :(( بزرگترين اعمال امت من انتظار فرج و ظهوراست )).دوستان حضرت مهدي با جان و دل منتظر طلوع او هستند تا بتوانند در ركاب آن بزرگوار اهداف و آرمان هايي الهي را بر روي زمين پياده گردانند و هيچ گاه در مقابل مشكلات و حتي دشمنان خود ذره اي انفعال و تزلزل به خود راه نمي دهند .امام كاظم (ع) در مورد فضيلت انتظار چنين مي فرمايند : (( خوش به حال آن دسته از شيعيان ما كه در غيبت قائم ما چنگ به دوستي ما زده و بر محبت ما ثابت مي مانند و از دشمنان ما بيزاري مي جويند ‘ آنها از ما وما از آنها هستيم ...خوشا به حال ان ها ‘ به خدا قسم آن ها در قيامت در درجه ي ما خواهند بود))(7)

***

1ِ- قران كريم -نحل -5ِ2ِ


2ِ-قرآن كريم -روم -0ِ5ِ


3ِ-ميكال المكارم -ج1ِ-ص1ِ8ِ


4ِ- بقره-5ِ5ِ1ِ


5ِ-بحار الانوار -ج1ِ5ِ-ص0ِ5ِ1ِ


6ِ- قرآن كريم -يوسف-7ِ8ِ


7ِ-بحارالانوار-ج1ِ5ِ-ص1ِ5ِ1