نجمه همسر امام كاظم (ع)


نجمه، مادر بزرگوار امام رضا (ع) و از زنان مومنه، پارسا، نجيب و پاكيزه بود. حميده، همسر امام صادق (ع)، او را كه كنيزي از اهالي مغرب بود، خريد و به منزل برد.

نجمه در خانه امام صادق (ع)، حميده خاتون را بسيار احترام مي كرد و به خاطر جلال و عظمت او، هيچ گاه نزدش نمي نشست! روزي حميده در عالم رويا، رسول گرامي اسلام (ص) را ديد كه به او فرمودند: اي حميده! نـجـمـه را به ازدواج فرزند خود موسي درآور زيرا از او فرزندي به دنيا خواهد آمد كه بهترين فرد روي زمين باشد. پس از اين پيام، حميده به فرزندش امام كاظم (ع) فرمود: پسرم! نـجـمـه بانويي است كه من هرگز بهتر از او را نديده ام، زيرا در زيركي و محاسن اخلاق، مانندي ندارد.من او را به تو مي بخشم، تو نيز در حق او نيكي كن. ثـمـره ازدواج امـام مـوسـي بـن جعفر (ع) و نجمه، نوري شد كه در شكم مادر به تسبيح و تهليل مـشـغـول بـود و مـادر از آن، احـسـاس سنگيني نمي كرد و چون به دنيا آمد، دست ها را بر زمين گذاشت، سر را به سوي آسمان بلند كرد و لب هاي مباركش را به حركت درآورد: گويا با خدايش راز و نيازمي كرد. پس از تولد امام هشتم (ع)، اين بانوي مكرمه با تربيت گوهري تابناك، ارزشي فراتر يافت.فرزندان امام

بنا به گفته شيخ مفيد در ارشاد امام موسي كاظم (ع) سي و هفت فرزند پسر و دختر داشت كه هيجده تن از آنها پسر بودند و علي بن موسي الرضا (ع) امام هشتم افضل ايشان بود از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسي و محمد بن موسي و ابراهيم بن موسي بودند. يكي از دختران آن حضرت فاطمه معروف معصومه سلام الله عليها است كه قبرش در قم مزار شيعيان جهان است. عدد اولاد آن حضرت را كمتر و بيشتر نيز گفته اند

***