عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   آداب خوردن  
  2   از بين بردن تب  
  3   افزايش گوشت بدن  
  4   باز كردن رگ ها  
  5   بد بويي دهان  
  6   بنده ي بيمار  
  7   بهداشت حمام كردن  
  8   بوي خوش  
  9   پرهيز ، بهترين داروست  
  10   پرهيز كردن  
  11   پرهيز واقعي  
  12   تقويت چشم  
  13   چربي كليه  
  14   حمام رفتن  
  15   حمام كردن  
  16   خاصيت شكر  
  17   خلال كردن  
  18   خواص آويشن  
  19   خواص خوراكي ها  
  20   خواص سيب  
  21   خواص نيشكر  
  22   خوردن گوشت  
  23   دارو و درمان  
  24   درد دندان ها  
  25   درد و درمان  
  26   درمان بواسير  
  27   درمان بيماري  
  28   درمان پيسي  
  29   درمان هر دردي  
  30   دوست داشتن شيريني  
  31   روز طبيعت  
  32   روشني ديده  
  33   شتاب نكردن در مصرف دارو  
  34   طريقه پرهيز كردن  
  35   عوارض بلند كردن مو  
  36   فعال كردن رگ جذام  
  37   فوايد نمك  
  38   قوت قلب  
  39   لاغر شدن  
  40   مسواك زدن  
  41   نظافت مسجد  
  42   نيرومندي پاها