بازگشت
امام هفتم (ع)چند فرزند داشتند و نام پدر و مادرشان چيست؟


37 فرزند و نام پدر بزرگوارشان جعفر صادق (عليه السلام) و نام مادر مكرمة ايشان، حميده ميباشد.


***