بازگشت
بر كفن كدام امام معصوم(ع) تمام آيات قرآني نوشته شد؟


شايد بر كفن تمام امامان، تمام قرآن نگاشته شده باشد، اما اين گونه نيست كه كتب تاريخي و روايي، اين موضوع را در مورد تمامشان ثبت كرده باشند؛ به هر حال؛ تنها درباره تشييع جنازه مطهر امام موسي بن جعفر(ع) گزارش شده است كه؛ مردم جمع شدند و آن حضرت را غسل دادند و با حنوطي فاخر و گرانبها، ايشان را حنوط كردند و سليمان بن أبي جعفر آن حضرت را در كفني كه براي خود ترتيب داده بود، از بُرد يَماني، كه قيمت آن دو هزار و پانصد دينار بوده و تمام قرآن بر آن نوشته شده بود، كفن كرد.[1]

***

[1]. شيخ صدوق، محمد بن علي، عيون اخبار الرضا(ع)، محقق، لاجوردي، مهدي، ج 1، ص 100، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق.