بازگشت
چرا بعضي از فرزندان حضرت موسي بن جعفر ( عليهما السلام ) همچون حضرت معصومه ( سلام الله عليها ) ازدواج نكرده اند ؟


فرزندان حضرت موسي بن جعفر ( عليه السلام ) در زمان هارون الرشيد و مأمون عبّاسي و . . . از وطن آواره بودند و به همين جهت برخي چون حضرت معصومه ( سلام الله عليها ) موفق به ازدواج و تشكيل خانواده نشدند و شرايط براي آنها مساعد نبوده است .

***