بازگشت
چرا معروف است كه حضرت علي اصغر و حضرت عباس(ع) و امام كاظم (ع)باب الحوائج اند، ولي در مورد بقيه ائمه گفته نشده است؟


برآورنده حاجتها و قاضي الحاجات خداوند متعال است. پيامبران و ائمه و صلحا و شهدا قاضي الحاجات نيستند، ولي اين بزرگواران به جهت قربي كه نزد خدا دارند، اگر ما خدا را به حق اينان بخوانيم و از خدا حاجت بخواهيم و يا از روح بلند اين بزرگواران بخواهيم كه براي ما دعا كنند و از خدا بخواهند حاجات ما روا شود، ممكن است و اشكالي ندارد.

اين مطلب اختصاص به برخي از اولياي خدا ندارد. تمامي آن بزرگواران و ائمه داراي اين مقام هستند حتي انسان ميتواند از روج پدر و مادر خود كه فوت كردهاند بخواهد كه برايش دعا كنند.

در كتب روايي شيعه مطلبي از آن بزرگواران نقل نشده كه صراحتاً دلالت كند بر اين كه بتوانيم حاجات خود را از امامان بخواهيم. در بحارالانوار بابي به عنوان "إنّ دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل و الاستشفاع بهم صلوات اللَّه عليهم اجمعين" حدود شانزده روايت بدين مضمون نقل شده كه ميتوانيم خدا را به حق اين بزرگواران قسم بدهيم.(1)

امّا اين كه سر زبانها افتاده كه حضرت ابوالفضل(ع) و علي اصغر(ع) و امام كاظم(ع) باب الحوائج هستند، در روايات چيزي در اين باره نيامده و ميان مردم مشهور شده است.***

1. بحارالانوار، ج 26، ص 319.