بازگشت
منظور از حديثي كه در آن آمده امام كاظم (ع) براي رهايي شيعه از غضب خدا خود را فدا كردند، چيست؟


در حديثي آمده است حضرت امام كاظم(ع) مي فرمايد: «همانا خداوند به شيعيان غضب مي كند. سپس خداوند به من دستور داد كه كدام را انتخاب مي كنيد بين او و آنها؟ من گفتم: به خدا قسم آنها را نجات بدهم از غضب خداوند». مقصود از اين حديث چيست؟

***