بازگشت
نام فرزندان حضرت امام كاظم ( ع ) چه بوده است ؟


مرحوم شيخ مفيد تعداد فرزندان امام كاظم ( عليه السلام ) را 37 نفر دانسته كه هيجده نفر آنان پسر و 19 نفر دختر بوده اند . نامهاي آنان از اين قرار است .
پسران : حضرت علي بن موسي الرضا ( عليه السلام ) ، ابراهيم ، عبّاس ، قاسم ، اسماعيل ، جعفر ، هرون ، حسن ، احمد ، محمّد ، حمزه ، عبداللَّه ، زيد ، حسين ، فضل و سليمان . و دختران : فاطمه كبري ، فاطمه صغري ، رقيه ، حكيمه ام ابيها ، رقيه صغري ، كلثوم ، ام جعفر ، لبانه ، زينب ، خديجه ، علّيه ، آمنه ، حسنه ، بريهه ، ام سلمه و برخي ديگر .

***