بازگشت

محافظت امام كاظم (ع) از علي بن يقطين


روزي علي بن يقطين در نامه اي به حضرت موسي بن جعفر عليه السلام نوشت:« اصحاب بر سر كيفيت مسح پا در وضو با هم اختلاف دارند. اگر صلاح ديديد به خط شريف خود كيفيت وضوي كامل را برايم بنويسيد.»
امام در جواب نامه او چنين نوشت:« اختلافي را كه گفته بودي، متوجه شدم، ولي تو از اين پس اين چنين وضو بگير:
1- سه بار آب در دهان بگردان و دهان شويه كن.
2- سه بار استنشاق كن و بيني ات را بشوي.
3- صورتت را سه بار و دست ها را از پايين تا آرنج بشوي.
4 - همه سر را مسح كن و گوش ها را بشوي.
5 - پاهايت را بشوي.
با اين دستور هرگز مخالفت مكن.»

وقتي نامه امام به دست علي رسيد، همه از جواب امام تعجب كردند كه چرا دستورالعمل وضويي كاملاً مشابه با وضوي اهل سنّت براي علي بن يقطين صادر فرموده است، ولي خود علي گفت:« مولايم بهتر از هر كس ديگري علت چنين دستوري را مي داند و من هم فرمانبردار و مطيع دستورش هستم.»
از آن پس علي بن يقطين بر خلاف همه ي شيعيان وضو مي گرفت، درست همان گونه كه امام فرموده بود.

مدت ها چنين بود تا روزي جاسوسان هارون الرشيد گزارش دادند كه علي بن يقطين از شيعيان موسي بن جعفر و مخالف شماست.
با توجه به اينكه علي بن يقطين وزير هارون بود و گهگاه از اين گزارش ها مي رسيد، هارون موضوع را با بعضي از عوامل اطلاعاتي در جريان گذاشت و گفت:« مدت هاست گزارش هايي در مورد تشيّع علي بن يقطين و نفوذي بودنش در دستگاه حكومتي ما به دستم مي رسد ولي من هيچ سرنخي بدست نياورده ام. دوست دارم به گونه اي كه او متوجه نشود امتحان روشن ديگري به عمل آوردم و به همه حرفها خاتمه دهم. بگوييد چه كنم.»
گفتند:«وضوي شيعيان با وضوي اهل سنت فرق مي كند. بهترين امتحان آن است كه شخصاً به طور پنهاني وضوي او را كنترل كنيد.»
گفت:« آري، اين بهترين راه است.»
عادت علي بن يقطين اين بود كه نماز را اول وقت در اطاقي تنها به جا مي آورد.
روزي وقتي علي وارد اطاق شد، هارون از محلي كه قبلاً در نظر گرفته بود، او را زير نظر گرفت. علي نيز همچون هميشه وضويي به روش وضوي اهل سنت گرفت.
صحنه آن چنان عجيب بود كه هارون بي اختيار از مخفيگاهش بيرون آمد و خطاب به علي فرياد زد:« اي علي بن يقطين! هر كسي مي گويد تو شيعه هستي دروغ مي گويد.»

پس از آن روز مجدداً نامه اي از امام هفتم عليه السلام به دست علي رسيد كه در آن نوشته بود:« اي علي بن يقطين! از اين پس آن گونه كه خداوند فرموده است، وضو بگير: صورت را كامل و دست ها را از آرنج تا انگشتان بشوي، و سپس قسمتي از جلوي سر و آنگاه روي پاهايت را از رطوبت دستهايت مسح نما؛ زيرا كه خطري كه متوجه تو بود برطرف گرديد.»

***

بحار الانوار، ج 48، ص 38، از مناقب و ارشاد و اعلام الوري.