بازگشت

استجابت دعاي امام كاظم (ع) درباره فرزند پسر


حسن بن علي وشاء مي گفت: يك سال به حج مشرف شدم و در نامه اي به امام هفتم امام موسي كاظم عليه السلام نوشتم:« هنگامي كه عازم حج بودم، همسرم حامله بود. از خدا بخواهيد كه پسري به ما عطا كند، چرا كه تاكنون فقط دختر داشته ايم ولي پسري نصيب ما نشده است. نام او را نيز انتخاب كنيد.»
امام در پاسخ من نوشت:« خداوند حاجت تو را برآورد. نام پسرت را محمد بگذار.»

***

بحار الانوار، ج 48، ص 32، از كشف الغمه.