بازگشت

شمس والاي وِلا


اي شمس والاي وِلا، موسي بن جعفر (ع)

اي مركز مهر خدا، موسي بن جعفر (ع)

بر پاي مقدم هاي گل بارانت اي يار

هر عاشقي گردد فدا، موسي بن جعفر (ع)

در وقت ميلادت همي جعفر ز شوقش

هر لحظه مي دادت ندا، موسي بن جعفر (ع)

اي صد چو حاتم سائل يك گوشه چشمت

لطفي نما بر اين گدا، موسي بن جعفر (ع)

در اين شب فرخنده، اي مولود عاشق

عيدي بده بر دست ما ، موسي بن جعفر (ع)

امشب فقط نام تو را بر لب سراييم

تا در تن ما مانده نا، موسي بن جعفر (ع)

در بوستان مهر ايزد اي شقايق

هر غنچه اي دارد نوا، موسي بن جعفر (ع)

در كل عمرت غم ز مزدوران كه ديدي

اي كشتي غرق بلا، موسي بن جعفر (ع)

در روز ميلادت بيا از روي اكرام

كن قسمت ما كربلا، موسي بن جعفر (ع)

مظلوم هستي همچو جد اطهر خويش

اي كشته ي زهر جفا، موسي بن جعفر (ع)

زهر جفا رنگ رخ پاكت ربوده

اي باب مظلوم رضا، موسي بن جعفر (ع)


***