بازگشت
  1   آتش هجران تو بود  
  2   آفتاب  
  3   آه پنهان  
  4   آوار بي كسي  
  5   اشك بصر  
  6   افطار  
  7   امام صبر و جهاد  
  8   امام هفتمينم  
  9   امـام العـارفين  
  10   اولاد حيدر  
  11   با آل پيغمبر چرا  
  12   باده در ساغر  
  13   پر بسته  
  14   تقدير  
  15   تنِ تب دار  
  16   چاه زندان  
  17   چشم اهل دل  
  18   حبيب با حبيب خود  
  19   حساس ترين آينه  
  20   خودت صحبت كني  
  21   خورشيد كبود  
  22   خوش آمدي  
  23   در اين قفس  
  24   در عزاي موسي جعفر  
  25   دست به خير  
  26   دست توانايش بود  
  27   دستگير خلق  
  28   دستهايتان  
  29   دلم را برد تا ...  
  30   رضاي خدا  
  31   رواق روشني  
  32   روح مطهّــر  
  33   روزهايش چو شب  
  34   زخم تازيانه  
  35   زخم گردن  
  36   زندان تيره  
  37   زندان دل  
  38   زندان گرفته  
  39   زندان هارون  
  40   زنداني  
  41   زندگي با دل پر  
  42   زيب و فري بهتر  
  43   سجاده ها  
  44   سرشك ديده  
  45   سـلام خـدا  
  46   سودي به حال من ندارد  
  47   سينه سوزان  
  48   شراره  
  49   شهيد مكتب تقوا  
  50   صليبت  
  51   عذاب زندان  
  52   عشاق روزگار  
  53   غم غربت  
  54   غوغاي محشر  
  55   فراق  
  56   قتلگاه يوسف زهرا  
  57   قصه خون  
  58   قيام در سجده گاه  
  59   كبود و نيلي و مخمل كوب  
  60   كسي كه  
  61   كنج زندان  
  62   گداي اهل بيت  
  63   گداي موسي ابن جعفر  
  64   گرچه رو به شاه نكرد  
  65   گرد يتيمي  
  66   گرفتارم خدايا  
  67   گوشه زندان  
  68   لب كليم  
  69   ليله ي قدر  
  70   مجروح عشق  
  71   مجلس ذكر  
  72   محبس اهريمنان  
  73   مرد الهي  
  74   مشهد رضاي شما  
  75   مظلومه اي محنت كشيده  
  76   معراج عاشقي  
  77   موج اشك  
  78   ميله هاي سخت قفس  
  79   ناخداي فلك تسليم و رضا  
  80   نسيم سحري  
  81   نگه به حال پريشان  
  82   هنگام سجده ها  
  83   هنوز پرده نيانداخته ام  
  84   هواي تـو  
  85   يا رب  
  86   يا موسي بن جعفر الكاظم  
  87   ياد خدا  
  88   يوسف آل فاطمه