بازگشت

مژده ي ميلاد


مژده ي ميلاد تو، نفحه ي باد صباست

رايحه ي ياد تو با دل ما آشناست

آمدي و باب هر حاجت دلها شدي

باب حوائج تويي، نام تو ذكر خداست

عرش الهي اگر، جلوه گه حق بود

بار گه ات كاظمين، خود حرم كبرياست

قبله ي قدوسيان، كوي مصفاي تو

نام دل آراي تو، كعبه ي حاجات ماست

يوسف زهرايي و گوشه ي زندان و چاه

كنج سيه چال تو، به غصه ات مبتلاست

شادي ميلاد تو، توأم اشك است و آه

چون كه غمين هر دل از كوفه و شام بلاست

محفل مولودي ات، كرببلايي شده

گوشه ي لبخند ما، همره اشك عزاست

***