بازگشت

اولاد حيدر


الهي به احسانِ ساقيِّ كوثر

روا نيست زندان به اولاد حيدر

خدايا به حقِّ وصيِّ پيمبر

به لطف نگاهي،مرانم از اين در

تصدّق نما وُ مشام دلم را

بگردان به عطر ولايش مُعطّر

غريبانه جان داده در كنج زندان

به ياد غريبيِّ ساقيِّ كوثر

به هارونيان زمانه بگوييد

كه او بوده حاميِّ دين پيمبر

بده بال مرغ دلم را بيايم

به دولت سراي بهشت دو سرور

مگردان مرا در دودنيا به لطفت

جدا از محبان زهراي اطهر

كه من هر چه دارم ز اولاد زهراست

به باب الحوائج ، به موسي ابن جعفر

به جان رضا قسمتم كن دوباره

به باب المراد حريمش نهم سر***