Ґ.........

......... ϐ

........ с

.........

...... ,

........

э ........

.........

***