1   آيا از فرزندان امام موسي كاظم (ع) كسي امام رضا (ع) را با كارهاي خود اذيت كرده است؟  
  2   آيا اين روايت كه امام كاظم (ع) در مكاني نماز خوانده كه مردم از آن جا رفت و آمد مي كردند؛ صحت دارد؟ سند اين روايت چيست؟  
  3   آيا مذهب شيعه جعفري، مخصوص كساني است كه پس از امام صادق حضرت امام كاظم (ع) را قبول دارند؟  
  4   اجمالي از زندگي امام كاظم (ع) را بيان كنيد؟  
  5   اسامي فرزندان پسر امام كاظم (ع) چيست؟  
  6   اطلاعاتي در مورد حضرت احمد بن موسي(شاهچراغ) كه در شيراز مدفون است مي خواستم؟  
  7   اگر امام كاظم (ع)بيش تر عمرش را در زندان بود, چگونه و به چه طريق دست به مبارزهء سياسي زد؟  
  8   امام كاظم (ع) چگونه و در چه سالي زنداني شد؟  
  9   امام كاظم (ع)چه مدتي در زندان بود و چگونه به شهادت رسيد؟  
  10   امام كاظم(ع) در چه تاريخي متولد و در چه تاريخي به شهادت رسيدند؟  
  11   امام هفتم (ع)چند فرزند داشتند و نام پدر و مادرشان چيست؟  
  12   بر كفن كدام امام معصوم(ع) تمام آيات قرآني نوشته شد؟  
  13   چرا بعضي از فرزندان حضرت موسي بن جعفر ( عليهما السلام ) همچون حضرت معصومه ( سلام الله عليها ) ازدواج نكرده اند ؟  
  14   چرا دختران امام موسي كاظم (ع)ازدواج نكرده اند؟  
  15   چرا در هنگامي كه امام موسي كاظم (ع)به مدت 14 سال در زندان بودند شيعيان كاري نميكردند، مگر امام ناشناخته بودند؟  
  16   چرا معروف است كه حضرت علي اصغر و حضرت عباس(ع) و امام كاظم (ع)باب الحوائج اند، ولي در مورد بقيه ائمه گفته نشده است؟  
  17   چكيده اي از زندگي نامه، فرزندان و نوه هاي امام موسي كاظم (ع) را برايم بيان كنيد؟  
  18   حضرت امام موسي بن جعفر ( ع ) چند سال در زندان به سر بردند ؟  
  19   خلفاي زمان امام موسي بن جعفر (ع) چه كساني بودند؟  
  20   سند امامت امام كاظم ع را بيان كنيد؟  
  21   شيخ مفيد چگونه امام كاظم (ع) را توصيف ميكند؟  
  22   علم و اخلاق امام موسي بن جعفر (ع) در چه سطحي بوده است؟  
  23   كداميك از ائمه ( عليهم السلام ) باب الحوائج هستند ؟  
  24   منظور از حديثي كه در آن آمده امام كاظم (ع) براي رهايي شيعه از غضب خدا خود را فدا كردند، چيست؟  
  25   نام فرزندان حضرت امام كاظم ( ع ) چه بوده است ؟